JAVA exPress > Authors > Jarosław Błąd

Jarosław Błąd

O autorze:

Development Director. jaroslaw.blad@e-point.pl.

Manages technical department, organizes environment for programmers, web developers and hostinf administrators. Responsible for implementation of IT systems and their technical maintenance.

Interested in IT systems implementation processes, developers' team managment and relational databases.

Articles

The problems of large J2EE applications

Issue 4 - 2009-06-01

The problems of large internet applications J2EE can be generally divided into two categories. The first consists of problems connected with the implementation of systems, the second – the problems that occur during use and maintenance of systems. A lot has been already said and written about the implementation of large systems, I will focus exclusively on the second group

Transakcje w systemach Java Enterprise: Wprowadzenie

Issue 7 - 2010-03-30

Artykułem tym rozpoczynam cykl związany z szeroko pojętą tematyką budowy systemów transakcyjnych w środowisku Java Enterprise. Temu podstawowemu zagadnieniu związanemu bezpośrednio z tworzeniem solidnych systemów informatycznych poświęcono do tej pory niewiele książek i artykułów, a zdobycie praktycznej wiedzy w tym zakresie jest stosunkowo trudne. Z tego powodu w ramach cyklu w kolejnych artykułach postaram się w sposób systematyczny przedstawić następujące

Transakcje w systemach JavaEE: korzystanie z baz danych

Issue 8 - 2010-09-03

Dostęp do baz danych w środowisku serwera aplikacji

Korzystanie z baz danych w aplikacjach Java Enterprise różni się nieco od korzystania z nich w aplikacjach konsolowych, czy desktopowych. Różnice te polegają przede wszystkim na odmiennym sposobie uzyskiwania połączenia do baz danych. W standardowych aplikacjach pisanych w środowisku Java Standard Edition korzystamy bezpośrednio ze sterownika JDBC, z którego uzyskujemy fizyczne połączenie

Transakcje w systemach Java EE : Korzystanie z systemów kolejkowania w serwerach aplikacji

Issue 9 - 2011-01-20

Developers World