JAVA exPress > gui

Articles with tag: gui

GWT dla początkujących

Issue 3 (2009-03-08) - Paweł Stawicki

Na początku wypadałoby wyjaśnić co to takiego Google Web Toolkit. Bardzo ogólnie można by powiedzieć, że jest to kompilator, potrafiący przetworzyć (skompilować) kod Javy na JavaScript, mający też kilka innych ułatwiających życie funkcji. Dzięki temu pozwala na pisanie aplikacji webowych działających po stronie klienta, bez znajomości JavaScriptu. Oprócz tego daje nam kilka ułatwień, których nie mielibyśmy programując w czystym JavaScript.

Graphical Modelling Framework

Issue 4 (2009-06-01) - Jakub Jurkiewicz

It is widely known that a good drawing can express more than a thousand words. That is why data visualisation capability is so important. Creating tools that allow us to present data in a visual way has been expensive and work-consuming. These problems were the basis to create GMF (Graphical Modeling Framework) which is one of the projects developed under

Flex and Java

Issue 5 (2009-10-01) - Cornel Creanga

Integrating Adobe Flex with Java through Remote Services

What is Flex?

Adobe Flex is among the top choices for developers when building Rich Internet Application. It is a free, open source framework for building highly interactive, expressive web applications that deploy consistently on all major browsers, desktops, and operating systems. It provides a modern, standards-based language and programming model that

Architektura aplikacji Flex i JAVA

Issue 8 (2010-09-03) - Jeanette Stallons

Platforma Java EE jest wiodącym rozwiązaniem dla technologii webowych. Natomiast Adobe Flash jest wiodącym rozwiązaniem wśród technologii RIA (Rich Internet Application). Dzięki użyciu obu tych technologii, twórcy aplikacji są w stanie dostarczyć atrakcyjne wizualnie, zorientowane na dane (ang. data centric) aplikacje, które łączą w sobie zalety stabilnej i wydajnej części serwerowej z zaletami intuicyjnego interfejsu użytkownika znanego z wielu stron

Developers World