JAVA exPress > Authors > Damian Szczepanik

Damian Szczepanik

O autorze:

Articles

Express killers, cz. I

Issue 2 - 2008-12-06

Z przyjemnością witam w nowym cyklu Express killers. Dział będzie prezentował ciekawe (nie koniecznie zalecane!) przypadki użycia języka Java. Jestem zwolennikiem korzystania z IDE i wszystkich jego możliwości, które oferuje, dlatego problemy tutaj poruszane nie będą pytaniem, dlaczego poniższy kod się nie kompiluje?

 public class Object { Object o = new Object() { public String toString() { 

Express killers, cz. II

Issue 3 - 2009-03-08

W drugim odcinku przyjrzyjmy się dwóm przykładom, które kryją pułapki związane z upraszczaniem kodu, skracaniem zapisu oraz chęcią pochopnego przyspieszenia procesu implementacji (i późniejszemu nadrabianiu podczas testowania).
Upraszczanie kodu niesie zwykle jeden cel: jest krótszy w zapisie. Proces ten ma jednak tę wadę, że kod wynikowy jest trudniejszy w analizie – szczególnie przez osoby trzecie. Nasuwa się zatem pytanie,

Express killers, part III

Issue 4 - 2009-06-01

In this part we will consider how JVM takes care of reference printing, that are pointing to nowhere, it means null. There is short code sample that prints class name of the object received from collection:

 import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class PrintNull { private static PrintNull o; public static void main(String[] args) { List<PrintNull> list = 

Express killers, part IV

Issue 5 - 2009-10-01

First, quick reminder: what will be result when you execute following code?

 public class Loader { { System.out.println("a"); } X x; static { System.out.println("b"); } Loader() { System.out.println("c"); } { System.out.println("d"); } static class X { static { System.out.println("e"); } } public static void main(String[] args) { System.out.println("f"); new Loader(); } } 
When we get into

Express killers, part V

Issue 6 - 2009-12-09

First example

Today we will start from short code for perceptive. Question is: Assuming that following class compiles and it throws exception during runtime, what is the class name of obj?
 public class ClassType { // obj type definition public static void main(String[] args) { Object pattern = ClassType.class; for (int i = 0; i < obj.length(); 

Developers World