JAVA exPress > Authors > Łukasz Lechert

Łukasz Lechert

O autorze:

Autor jest absolwentem specjalizacji Inżynieria Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podyplomowego Zarządzanie Projektem na Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Interesuje się systemami wspierającymi procesy logistyczne, zagadnieniami zarządzania projektem oraz oprogramowaniem o otwartym kodzie.

Kontakt: lukasz.lechert@gmail.com

Articles

Zarządzanie sobą w czasie - alokacja czasu

Issue 8 - 2010-09-03

Przeglądając oferty firm szkoleniowych można spotkać szkolenia z zarządzania czasem i zarządzania sobą w czasie. Analizując zawartość programów, zadałem sobie pytanie czym się różnią się te dwa podejścia? Przyjmując, że czas i człowiek są zasobami w projektach, można założyć, że zasób jakim jest dostępny czas, płynie w sposób ciągły, nieprzerwany. Zarządzanie czasem odnosić się może do planowania w zarządzaniu. W

Zarządzanie sobą w czasie - Pułapki

Issue 9 - 2011-01-20

Dokumentowanie kodu źródłowego java

Issue 9 - 2011-01-20

Developers World