JAVA exPress > tools

Articles with tag: tools

Maven 2 - jak ułatwić sobie pracę, cz. I

Issue 2 (2008-12-06) - Rafał Kotusiewicz

Zachęcony własnymi doświadczeniami z Mavenem 2 zapragnąłem podzielić się z Wami wiedzą, którą w ostatnich miesiącach zdobyłem na temat tego wspaniałego narzędzia. Dodam, że jeszcze rok temu byłem gorącym zwolennikiem Anta. Dzięki temu opiszę również sposób migracji projektu z Anta na Mavena – jeśli ma to oczywiście sens.

Założenie co do wiedzy czytelnika

Przystępując do czytania tego tekstu czytelnik

Programowanie bez słowa redeploy...

Issue 3 (2009-03-08) - Marcin Gadamer

Codzienna praca developera aplikacji webowych wygląda mniej więcej tak: pisanie kodu, kompilacja, deployowanie na serwerze, testowanie, pisanie kodu, kompilacja, deployowanie, testy i tak w kółko.
Podczas gdy pisanie kodu sprawia (a przynajmniej powinno sprawiać) przyjemność, kompilacja trwa zaledwie do kilku minut tak proces wgrywania aplikacji na serwer może trwać w nieskończoność. Czy zatem nie można by pominąć tej fazy

XML in JAVA - XStream Library

Issue 4 (2009-06-01) - Marek Kapowicki

XML Format

XML (Extensible Markup Language) is an universal formal language used for representing different data in a structural way. XML is platform independent which enables document exchange between various systems and made the language popular. XML became an unchallenged data exchange standard on the Web. XHTML language and documents can efficiently describe the contents of a web page; whereas

TeamCity : pre-tested commit

Issue 4 (2009-06-01) - Paweł Zubkiewicz

While developing enterprise solutions nowadays, It is difficult to imagine projects which do not follow a set of practices by Fowler commonly known as Continuous Integration. The most important goal of these practices is the reduction of time (and therefore cost) of introducing changes to the project by integrating these changes early and frequently. The changes are the result of

Effective logging with Log4J

Issue 6 (2009-12-09) - Michał Szynkaruk

Sooner or later every Java programmer realizes that using System.out.print is neither effective nor efficient way of checking the current state of an application or the value of a variable. Of course, it is true that standard output is simple and apparently fast. But what if we want to have our traces written to a file instead of the console?

Testing related notes: Behaviour-driven development with easyb

Issue 6 (2009-12-09) - Bartosz Majsak

Groovy language is more and more riveting the attention of people enthusiastic about Java technologies, which is confirmed by the articles published in Java exPress. Simplicity and syntax clarity are its unquestionable advantages, both of which allow to improve productivity and let you avoid monotonous boilerplate code, so well known to all Java users.
In this article I would

Gradle - a powerful build system

Issue 6 (2009-12-09) - Tomasz Kaczanowski

Introduction

What tool do you use to build your project and why? In general there are two main answers to this questions in the Java world:
I use Maven. Thanks to fantastic plugins I need 3 lines to achieve effects, that would require a lot of XML pseudo-coding, if I used Ant. Sometimes Maven is not flexible enough,

Glassfish Enterprise: 5 9's z HADB

Issue 7 (2010-03-30) - Mirosław Dąbrowski

Wprowadzenie. Kilka słów o GlassFish’u,

Serwer aplikacyjny dostępny od Sun Microsystems pierwotnie miał swe początki jako alians iPlanet (kooperacja inżynierów Sun Microsystems z NetScape). Po okresie wspólnej pracy z NetScape, Sun projekt iPlanet rozwijał pod swoimi skrzydłami już pod nazwą SunONE, Sun Open Net Environment. Nazwa ta została wprowadzona w 2002 roku i była przewidziana na grupę produktów, które powstały

Log4J a komunikatory internetowe

Issue 7 (2010-03-30) - Michał Szynkaruk

Logi informujące o błędach w trakcie działania aplikacji można zapisywać zarówno lokalnie (jako pliki tekstowe, krotki w bazie danych itd.) jak i wysyłać na inną maszynę, np. w postaci e-maila. Niewątpliwe wielu z nas ma na stałe uruchomiony jakiś komunikator internetowy niezależnie od tego czy jesteśmy w pracy, w domu czy w podróży. Skoro chcemy być w stałym kontakcie z

CouchDB - bo dane to nie zawsze tabele

Issue 8 (2010-09-03) - Paweł Stawicki

CouchDB jest nowym rodzajem bazy danych. Nie jest to baza relacyjna, ani też obiektowa. CouchDB przechowuje dokumenty. Dokument jest czymś w rodzaju znanej z Javy kolekcji Map, ma klucze i wartości. Kluczem zawsze jest String (oczywiście unikalny w ramach jednego dokumentu), co do wartości możliwości jest znacznie więcej, o czym dalej. Kolejną ciekawą cechą CouchDB jest to, że dokumenty te

Notatki o testowaniu: WebDriver - łatwe i przyjemne testowanie aplikacji webowych

Issue 8 (2010-09-03) - Bartosz Majsak

Każdy, kto ma choćby minimalne doświadczenie z testami doskonale zdaje sobie sprawę, że nawet najbardziej solidne testy jednostkowe nie dają stuprocentowej pewności poprawnego działania aplikacji. Często musimy spojrzeć na aplikację oczami końcowego użytkownika i zweryfikować, czy wszystkie zaimplementowane i przetestowane jednostkowo funkcjonalności są dla niego dostępne i działają tak jak sobie tego życzy.
W drugiej części serii Notatki o

Developers World