JAVA exPress > Authors > Tomasz Kaczanowski

Tomasz Kaczanowski

O autorze:

Team lead and Java developer at Software Mind, in Cracow, Poland. Interested in writing software of high quality. Test infected and very contagious ! ;) Runs his own blog devoted to coding/testing. Since June 2009 active member of Gradle community.

Articles

Testowanie metod prywatnych

Issue 3 - 2009-03-08

Wstęp

Nie wdając się w długie rozważania, przyjmijmy na potrzeby tego tekstu, że testy jednostkowe piszemy, aby upewnić się, że stosunkowo mały fragment kodu (najczęściej pojedyncza klasa) nie zawiera błędów. Zadaniem każdej klasy jest służenie innym, tj. udostępnienie im pewnych wartościowych z ich punktu widzenia funkcjonalności, zatem i w testach skupiamy się na tym, czy owe dostępne z zewnątrz funkcjonalności

Gradle - a powerful build system

Issue 6 - 2009-12-09

Introduction

What tool do you use to build your project and why? In general there are two main answers to this questions in the Java world:
I use Maven. Thanks to fantastic plugins I need 3 lines to achieve effects, that would require a lot of XML pseudo-coding, if I used Ant. Sometimes Maven is not flexible enough,

Developers World