JAVA exPress > osgi

Articles with tag: osgi

OSGi Declarative Services

Issue 2 (2008-12-06) - Jacek Pospychała

OSGi, coraz popularniejszy temat dyskusji wśród programistów Javy, wg. Burton group przeżywa obecnie okres największego rozkwitu. Należy jednak pamiętać, że sam standard został zainicjowany już dawno, bo w 1999 roku. Powstałe wówczas OSGi Alliance zrzeszało na początku głównie firmy telekomunikacyjne. Misją OSGi jest utworzenie specyfikacji uniwersalnego mechanizmu modułów dla języka Java. Najnowsze wydanie specyfikacji, o numerze 4.1, posiada szereg implementacji

OSGi: Modularity without restarts for Enterprise Java applications

Issue 5 (2009-10-01) - Joris Kuipers

People that have kept track of the developments around Java 7 will have noticed that modularity is a term that pops up everywhere; there are several JSRs that concern this topic: JSR-277, now suspended, JSR-291, based on OSGi, JSR-294, a module system for Java that's part of the language itself, and also project Jigsaw, a Sun-initiative for modularising the VM.

Developers World