JAVA exPress > Autorzy > Jarosław Błąd

Jarosław Błąd

O autorze:

Dyrektor ds. Realizacji w e-point SA

Zarządza pionem technicznym, organizuje środowisko pracy dla programistów, web deweloperów i administratorów. Odpowiada za proces implementacji systemów informatycznych, a następnie za ich techniczne utrzymanie. Zainteresowany przede wszystkim procesami implementacji systemów informatycznych, zarządzaniem zespołem deweloperów i relacyjnymi bazami danych.

Artykuły

Problemy w dużych aplikacjach internetowych J2EE

Numer 4 - 2009-06-01

Problemy w dużych aplikacjach internetowych Java 2 Enterprise Edition (J2EE) możemy zasadniczo podzielić na dwie kategorie. Pierwszą stanowią problemy związane z implementacją systemów, drugą – problemy występujące w trakcie eksploatacji i utrzymania systemów. Ponieważ na temat implementacji dużych systemów wiele już napisano i powiedziano, w tym artykule skupię się wyłącznie na drugiej grupie problemów, którym w literaturze poświęca się zdecydowanie mniej uwagi.

Transakcje w systemach Java Enterprise: Wprowadzenie

Numer 7 - 2010-03-30

Artykułem tym rozpoczynam cykl związany z szeroko pojętą tematyką budowy systemów transakcyjnych w środowisku Java Enterprise. Temu podstawowemu zagadnieniu związanemu bezpośrednio z tworzeniem solidnych systemów informatycznych poświęcono do tej pory niewiele książek i artykułów, a zdobycie praktycznej wiedzy w tym zakresie jest stosunkowo trudne. Z tego powodu w ramach cyklu w kolejnych artykułach postaram się w sposób systematyczny przedstawić następujące

Transakcje w systemach JavaEE: korzystanie z baz danych

Numer 8 - 2010-09-03

Dostęp do baz danych w środowisku serwera aplikacji

Korzystanie z baz danych w aplikacjach Java Enterprise różni się nieco od korzystania z nich w aplikacjach konsolowych, czy desktopowych. Różnice te polegają przede wszystkim na odmiennym sposobie uzyskiwania połączenia do baz danych. W standardowych aplikacjach pisanych w środowisku Java Standard Edition korzystamy bezpośrednio ze sterownika JDBC, z którego uzyskujemy fizyczne połączenie

Transakcje w systemach Java EE : Korzystanie z systemów kolejkowania w serwerach aplikacji

Numer 9 - 2011-01-20

Developers World