JAVA exPress > flex

Articles with tag: flex

Flex and Java

Issue 5 (2009-10-01) - Cornel Creanga

Integrating Adobe Flex with Java through Remote Services

What is Flex?

Adobe Flex is among the top choices for developers when building Rich Internet Application. It is a free, open source framework for building highly interactive, expressive web applications that deploy consistently on all major browsers, desktops, and operating systems. It provides a modern, standards-based language and programming model that

Aplikacje Flex z Blaze DS

Issue 7 (2010-03-30) - Sujit Reddy G

Niniejszy artykuł przedstawia, jak stworzyć aplikację Flex w środowisku programistycznym Flash Builder 4 beta 2, która metodę z klasy Java na serwerze używając zdalnej usługi BlazeDS. Po skonfigurowaniu serwera wymaganego dla przykładowej aplikacji, użyjemy środowiska Flash Builder 4, żeby wygenerować klasy usługowe w języku ActionScript i zbudować aplikację Flex, która wyświetli wyniki wywołania zdalnej metody.

Wymagania

Aby wykonać kroki

Architektura aplikacji Flex i JAVA

Issue 8 (2010-09-03) - Jeanette Stallons

Platforma Java EE jest wiodącym rozwiązaniem dla technologii webowych. Natomiast Adobe Flash jest wiodącym rozwiązaniem wśród technologii RIA (Rich Internet Application). Dzięki użyciu obu tych technologii, twórcy aplikacji są w stanie dostarczyć atrakcyjne wizualnie, zorientowane na dane (ang. data centric) aplikacje, które łączą w sobie zalety stabilnej i wydajnej części serwerowej z zaletami intuicyjnego interfejsu użytkownika znanego z wielu stron

Developers World