JAVA exPress > framework

Artykuły z tagiem: framework

Wprowadzenie do Grails

Numer 4 (2009-06-01) - Mateusz Mrozewski

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić framework Grails na praktycznym przykładzie bazującym na mechanizmie generowania aplikacji na podstawie modelu (scaffolding). Krok po kroku skonfigurujemy środowisko do pracy i uruchomimy naszą pierwszą aplikację. Będzie to stan wyjściowy do dalszej pracy z Grails.

Czym jest Grails

Grails to framework oparty na języku Groovy. Wprowadza on w życie zasadę "konwencji ponad konfigurację". Dynamiczność

Graphical Modelling Framework

Numer 4 (2009-06-01) - Jakub Jurkiewicz

Nie od dziś wiadomo, że dobry rysunek potrafi wyrazić więcej niż tysiąc słów, dlatego też tak cenna jest możliwość wizualizacji danych. Do tej pory tworzenie narzędzi umożliwiających w łatwy sposób przedstawienie danych w postaci graficznej było kosztowne i bardzo pracochłonne. Problemy te były podstawą do stworzenia GMF'a (GMF - Graphical Modeling Framework), który jest jednym z projektów rozwijanych w ramach

Lista zadań w Grails

Numer 5 (2009-10-01) - Mateusz Mrozewski

W poprzednim numerze JAVA exPress przedstawiłem sposób na rozpoczęcie pracy z Grails, jak zainstalować środowisko, jak utworzyć pierwszy projekt, pierwsze klasy domenowe z ograniczeniami oraz jak wykorzystać dynamiczny scaffolding. Teraz zajmiemy się utworzeniem prostej listy zadań w Grails od podstaw. Zobaczymy jak zbudować kontroler, wykorzystać podstawowe funkcjonalności GORM i zbudować własne widoki – w skrócie CRUD ręcznie, bez generowania.

GORM – Grails Object Relational Mapping

Numer 6 (2009-12-09) - Mateusz Mrozewski

W tym artykule chciałbym przedstawić podstawowe informacje na temat GORM (Grails Object Relational Mapping) oraz kilka bardziej zaawansowanych zagadnień z nim związanych. Po przeczytaniu artykułu dowiesz się jak działa warstwa persystencji w Grails.

Rozpoczynamy

GORM, warstwa persystencji w Grails zrealizowana jest jako mapowanie obiektowo-relacyjne. Pod maską GORM znajdziemy Hibernate. Możemy z niego również skorzystać bezpośrednio.
Mapowanie OR jest

Signal Framework dla platformy Java ME

Numer 6 (2009-12-09) - Marek Wiącek

Wprowadzenie

Signal Framework to open-source’owa biblioteka IoC, AOP oraz MVC przeznaczona dla Javy ME (J2ME) oraz oparta o Springa. Framework został zaprojektowany w taki sposób, aby przezwyciężyć ograniczenia CLDC, które uniemożliwiają uruchamianie kontenerów IoC opartych o Jave SE na platformie J2ME. Signal Framework używa zwykłych XMLowych plików konfiguracyjnych Springa, pozwalając programistom na wykorzystanie istniejących narzędzi i umiejętności.
Poniższy diagram

Spring - kontener wstrzykiwania zależności

Numer 7 (2010-03-30) - Marcin Świerczyński

Czym jest Spring?

Spring Framework jest to platforma, której głównym celem jest uproszczenie procesu tworzenia oprogramowania klasy enterprise w technologii Java/J2EE. Rdzeniem Springa jest kontener wstrzykiwania zależności, który zarządza komponentami i ich zależnościami. Umożliwia on automatyczne wykrywanie tych zależności bez większego udziału programisty. Nie ma także problemu z własnoręczną konfiguracją – jeśli taki sposób pracy bardziej nam odpowiada. Cel jest

Developers World