JAVA exPress > ria

Artykuły z tagiem: ria

GWT dla początkujących

Numer 3 (2009-03-08) - Paweł Stawicki

Na początku wypadałoby wyjaśnić co to takiego Google Web Toolkit. Bardzo ogólnie można by powiedzieć, że jest to kompilator, potrafiący przetworzyć (skompilować) kod Javy na JavaScript, mający też kilka innych ułatwiających życie funkcji. Dzięki temu pozwala na pisanie aplikacji webowych działających po stronie klienta, bez znajomości JavaScriptu. Oprócz tego daje nam kilka ułatwień, których nie mielibyśmy programując w czystym JavaScript.

Flex i Java

Numer 5 (2009-10-01) - Cornel Creanga

Czym jest Flex?

Adobe Flex jest jednym z najlepszych rozwiązań dla deweloperów chcących tworzyć aplikację Rich Internet Application. Jest to darmowy, open source'owy framework do budowania wysoko interaktywnych i ekspresywnych aplikacji, działającą we wszystkich głównych wyszukiwarkach i systemach operacyjnych. Aplikacja ta zapewnia nowoczesny, oparty o standardy, język oraz model programowania, który wspiera powszechnie stosowane wzorce projektowe. MXML, język oparty na

Aplikacje Flex z Blaze DS

Numer 7 (2010-03-30) - Sujit Reddy G

Niniejszy artykuł przedstawia, jak stworzyć aplikację Flex w środowisku programistycznym Flash Builder 4 beta 2, która metodę z klasy Java na serwerze używając zdalnej usługi BlazeDS. Po skonfigurowaniu serwera wymaganego dla przykładowej aplikacji, użyjemy środowiska Flash Builder 4, żeby wygenerować klasy usługowe w języku ActionScript i zbudować aplikację Flex, która wyświetli wyniki wywołania zdalnej metody.

Wymagania

Aby wykonać kroki

Architektura aplikacji Flex i JAVA

Numer 8 (2010-09-03) - Jeanette Stallons

Platforma Java EE jest wiodącym rozwiązaniem dla technologii webowych. Natomiast Adobe Flash jest wiodącym rozwiązaniem wśród technologii RIA (Rich Internet Application). Dzięki użyciu obu tych technologii, twórcy aplikacji są w stanie dostarczyć atrakcyjne wizualnie, zorientowane na dane (ang. data centric) aplikacje, które łączą w sobie zalety stabilnej i wydajnej części serwerowej z zaletami intuicyjnego interfejsu użytkownika znanego z wielu stron

Developers World