JAVA exPress > couchdb

Artykuły z tagiem: couchdb

CouchDB - bo dane to nie zawsze tabele

Numer 8 (2010-09-03) - Paweł Stawicki

CouchDB jest nowym rodzajem bazy danych. Nie jest to baza relacyjna, ani też obiektowa. CouchDB przechowuje dokumenty. Dokument jest czymś w rodzaju znanej z Javy kolekcji Map, ma klucze i wartości. Kluczem zawsze jest String (oczywiście unikalny w ramach jednego dokumentu), co do wartości możliwości jest znacznie więcej, o czym dalej. Kolejną ciekawą cechą CouchDB jest to, że dokumenty te

Developers World