JAVA exPress > blazeds

Artykuły z tagiem: blazeds

Aplikacje Flex z Blaze DS

Numer 7 (2010-03-30) - Sujit Reddy G

Niniejszy artykuł przedstawia, jak stworzyć aplikację Flex w środowisku programistycznym Flash Builder 4 beta 2, która metodę z klasy Java na serwerze używając zdalnej usługi BlazeDS. Po skonfigurowaniu serwera wymaganego dla przykładowej aplikacji, użyjemy środowiska Flash Builder 4, żeby wygenerować klasy usługowe w języku ActionScript i zbudować aplikację Flex, która wyświetli wyniki wywołania zdalnej metody.

Wymagania

Aby wykonać kroki

Developers World